Markus Jonsson svarar på mina frågor: Var står AfS i Sveriges ödesfråga – invandringen

Idag ger Markus Jonsson, ledamot i Afs partistyrelse, besked om var Alternativ för Sverige står i Sveriges ödesfråga, invandringspolitiken

Jag har tidigare frågat Johan Forssell (m) och Paula Bieler (sd) samt Mons Krabbe (med) hur deras respektive partier ser på ödesfrågan.

Frågor och svar med Markus Jonsson, AfS:

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns?

Alternativ för Sverige vill omedelbart se ett totalt asylstopp. Sverige ska enbart pröva asylansökningar i det fall Sverige är första säkra land dvs. om den asylsökande kommer från något av våra grannländer. Sverige har ingen förpliktelse att ta emot invandrare från andra världsdelar. Det är viktigt att påpeka att Alternativ för Sverige inte tror att dagens invandringsrelaterade problemen beror på kapacitetsbrister i mottagningssystemet eller för att integrationen slagit fel på något sätt.

Dagens problem är en naturlig följd av den politik som har förts de senaste decennierna. Det finns inga harmoniska mångkulturella och mångetniska samhällen. Tvärtom visar historien att även små skillnader mellan grupper kan leda till oerhörda konflikter. Därför vill Alternativ för Sverige inte återuppta asylinvandringen/anhöriginvandringen vid ett senare skede, ens när dagens akuta problem är lösta.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete? 

Eftersom anhöriginvandring idag är det vanligaste sättet att invandra till Sverige är det ytterst viktigt att försvåra den möjligheten. Idag räcker det mycket riktigt med permanent uppehållstillstånd för att kunna fungera som anknytningsperson. Alternativ för Sverige tycker att den som vill hämta anhöriga till Sverige ska ha varit svensk medborgare i minst 18 år. Detta för att motverka att nyanlända invandrare med uppehållstillstånd bildar en helt ny familj med en person från hemlandet som sedan tillåts komma till Sverige. Självklart ska anknytningspersonen ha fullt försörjningsansvar.

Fråga 3: Hur ställer sig AfS till återvandring?

Alternativ för Sverige är Återvandringspartiet!

Förutom omedelbart asylstopp vill vi påbörja en aktiv och omfattande återvandring vars första mål är att utvisa samtliga illegala invandrare som befinner sig i landet. Vi vill även gå igenom samtliga uppehållstillstånd som beviljats sedan år 2000 och utvisa de som ljugit eller mutat sig till uppehållstillstånd, levt på bidrag en ansenlig del av sin vistelse, inte lärt sig svenska eller varit kriminella. Vi vill lägga ned Migrationsverket och istället bilda Återvandringsverket. Vi vill även uppmuntra invandrare med svenska medborgarskap att avsäga sig dessa och återvända till sina hemländer.

För den som avsäger sig sitt medborgarskap och förbinder sig att aldrig återvända kan olika former av ersättning utgå. Jag kan förstå de personer som blir provocerade av att invandrare ska få ännu mera pengar bara för att lämna landet, men här önskar jag att man kan se det längre perspektivet. Att förmå människor som inte vill eller kan anpassa sig till Sverige att lämna landet är den bästa framtidsinvestering vi kan göra. Då är en engångskostnad att föredra framför nuvarande situation.

Fråga 4: Vilka partier kan AfS tänka sig att samarbeta med för att få igenom sin politik? 

Alternativ för Sverige kan tänka sig att samarbeta med alla partier som vill vara med och lösa Sveriges problem.

Markus Jonsson, AfS, ger utförliga svar på partiets syn på ödesfrågan, invandringen
AfSMarkus

Eftersom Afs, eller Alternativ för Sverige som partiet heter, är ett nylanserat parti ville jag veta hur de ska klara av att nå Sveriges riksdag på så kort tid inför valet, således, bonusfrågan:

Fråga 5: Ni har precis startat upp, hur ska ni lyckas samla tillräckligt många väljare för att nå 4%-spärren på så kort tid?

Eftersom vi fortfarande har mycket goda kontakter inom både Sverigedemokraterna och borgerligheten vet vi att det finns en stor längtan efter ett nytt invandringskritiskt parti. I samband med vår lansering för en vecka sedan presenterade vi en opinionsundersökning från Sentio som bekräftar den bilden. Nästan 25 procent av alla väljare och två tredjedelar av SD:s väljare vill se vill se ett nytt invandringskritiskt parti i riksdagen. Stödet för ett parti som driver en skarpare invandringspolitik än dagens riksdagspartier är ännu större. Jag håller med om att tiden är kort, men också att tiden är rätt. Det är först nu, ett par månader innan valet, som många svenskar börjar tänka på politik igen. Vi kommer att bedriva en innovativ och provokativ valkampanj. Mer än så vill jag inte säga nu eftersom jag tycker att vi ska bedömas av våra handlingar och inte mina ord 🙂

 

För att summera Markus utförliga svar: AfS vill, som allt fler svenskar, ha ett omedelbart asylstopp. På punkten anhöriginvandring har man tuffa besked; det ska inte vara möjligt förrän personen har varit svensk medborgare i minst 18 år att ta anhöriga till Sverige, i princip ett stopp för anhöriginvandring. Vad gäller återvandring så tror jag förslagen kommer att tilltala många väljare, den ska vara omfattande, de som ljugit sig till UT ska utvisas och mer incitament i form av bidrag till de som frivilligt kan tänka sig att lämna landet. AfS, precis som MED, kan tänka sig att samarbeta med alla som vill vara med och lösa Sveriges problem, mycket bra tycker jag då Sverige inte behöver mer sandlåda.

Det ska bli intressant att följa politiken fram till valet, med två partier som vill nå riksdagen, MED och AfS, kommer någon av dem att lyckas? Vilken strategi kommer de att ta för att nå målet?

/MickeK

The Economist: Unga män med Kalashnikovs har förstört känslan av trygghet i Sverige

The Economist uppmärksammar det allt grövre och eskalerande våldet i Sverige och frågar sig varför unga män skjuter varandra i det en gång trygga Sverige

Originalartikeln hittar ni här (på engelska). Detta är en översättning av originalet.

Det var tänkt att vara en cigarettpaus i smyg på en eftermiddag. Då dök en pistolman klädd i svart upp och sköt den 15-årige Robin Sinisalo i huvudet. Hans äldre bror Alejandro sköts fyra gånger. Robin dog omedelbart på tröskeln till sitt hem i nordvästra Stockholm. Alejandro lämnades i rullstol för resten av livet. Två år senare säger pojkens mamma, Carolina, att polisen fortfarande inte har några ledtrådar.

Robins öde blir allt vanligare i Sverige. År 2011 dödades endast 17 personer med skjutvapen. År 2017 hade Sverige över 300 skjutningar, vilket resulterade i 41 döda och över 100 skadade. Våldet beror främst på gäng som säljer knark i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg. Gängmedlemmar har till och med använt handgranater för att attackera polisstationer. Mellan 2010 och 2015 dödades människor av olagliga skjutvapen i samma takt som i södra Italien. Även om Sverige fortfarande är en relativt fredlig plats, är det oroande.

POLIS

Gängkriminalitet är inget nytt: MC Gäng och maffia från Balkan har handlat med droger i Sverige sedan början av 1990-talet. Men gängen som dyker upp idag är mindre organiserade och mer benägna att begå småbrottslighet. Att skaffa en pistol på laglig väg är inte lätt, men Kalashnikovs från de jugoslaviska krigen är lättillgängliga på den svarta marknaden. För att sockra affären/dealen slänger smugglarna ofta med handgranater (det var 43 incidenter med handgranater i Sverige förra året). Offren och förövarna av gängvåld är nästan alltid unga män.

Hur förklarar man uppkomsten av gängvåld i Sverige? Det kan inte vara ekonomin, vilken går bra, eller Sveriges livskvalitet, som är bland de bästa i världen. Och brottslighet i allmänhet är på nedgång. Så vad har gått fel?

Några skyller på flyktingkrisen år 2015, då Sverige tog in flest asylsökande per capita i Europa. Men skjutningar med olagliga vapen har ökat sedan mitten av 2000-talet. De flesta gängmedlemmar är faktiskt första eller andra generationens invandrare, 72 procent av dem, enligt en rapport, men de tenderar inte att vara nyanlända. Det tar många år att invandrare att rota sig tillräckligt innan de blir indragna i brott, säger Amir Rostami vid Stockholms universitet. Sverige tog emot många asylsökande på 1980-talet och 1990-talet från länder som Irak, Somalia och fd Jugoslavien.

Sverige byggde bostäder åt invandrarna och lärde dem svenska, men det gick inte att integrera dem på arbetsmarknaden. Det svenska välfärdssystemet erbjuder bra utbildning och generösa fördelar. Men för invandrare är den sociala rörligheten begränad. Starka fackföreningar insisterar på höga löner för enkla jobb, så företag tycker ofta att det är oekonomiskt att anställa invandrare med begränsad utbildning eller med begränsade kunskaper i svenska. Idag är 16% av de utomlands födda arbetslösa, en av de högsta siffrorna i OECD. Gäng erbjuder frustrerade unga män ett alternativ. ”De låter dig känna dig som en kung, även om för en dag”, säger Rostami.

En oroad regering har vartefter spenderat mer och mer pengar för att integrera invandrare, infört hårdare straff för vapenbrott och beviljat vapenamnesti. Polisen har intensifierat övervakningen och samarbetet med andra europeiska länder för att stoppa vapen-smuggling. I januari inrättade den svenska regeringen ett centrum för att bekämpa våldsextremism.

Vittnen är rädda för att prata och polisen är under hård press. Inte ett enda våldsmordfall i Stockholm löstes år 2016. Regeringen hoppas att kunna vända på detta: Polislönerna har höjts och tjänstemän som lämnade under en omorganisation för tre år sedan (som sammanföll med en ökning av brottsligheten) har återanställts. Preliminära resultat för 2017 visar att upplösningsgraden för skjutvapenmord har stigit till (fortfarande otryggt) 30% i Stockholm. Men över 100 fall kvarstår olösta.

Svenska politiker kan inte längre ignorera problemet, särskilt så nära valet i september. Carolina Sinisalo har åkt runt i Sverige för att öka medvetenheten om våldshandlingar. Hon säger att hon funderar på att flytta någon annanstans varje dag, ”men det var Robins hem. Jag kan inte lämna.”

/MickeK

 

 

Mons Krabbe svarar på mina frågor: Var står MED i Sveriges ödesfråga – invandringen

Idag svarar Mons Krabbe, talesman för utrikespolitik och för integrationspolitik i MED, var Medborgerlig Samling står i Sveriges ödesfråga – invandringspolitiken

Jag har tidigare frågat Johan Forssell (m) och Paula Bieler (sd) hur deras respektive partier ser på ödesfrågan.

Frågor och svar med Mons Krabbe, MED:

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns? 

Medborgerlig Samling har sedan mer än ett år tillbaka förordat ett kvotsystem, innebärande att Sverige får sätta ett tak för hur många asylansökningar som kan behandlas under en viss period. Kvoten ska fastställas efter en avvägning mellan flera olika faktorer. I vårt program slår vi fast att Sverige under den närmsta framtiden i princip måste införa ett asylstopp och styra om politiken till andra hjälpinsatser. Siffran 5000 personer/år som ett tak för asylmottagning och familjeåterförening har vi fört fram tidigare. De kommande 10 åren kan denna siffra dock hamna ännu lägre.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete? 

Anhöriginvandring ska endast vara möjlig för maka/make och barn, inte för vidare släkt och endast till konventionsflykting som fått permanent uppehållstillstånd. Vid anhöriginvandring ska strikt krav på egen försörjning (ej bidragsrelaterad) hos den härvarande ställas.

Fråga 3: Hur ställer sig MED till återvandring? 

Då kostnader för asylinvandrade som inte försörjer sig själva samt sociala kostnader av utebliven anpassning till det svenska samhället är mycket höga ska bidragsnivån för återvändande höjas. Återvändandebidraget ska vara en engångsinsats, som enbart erbjuds under en viss tidsperiod till personer som ankom före ett visst datum. Det ska utgöra en större satsning vid detta tillfälle, för att sedan aldrig mer återkomma, något som klart måste kommuniceras internationellt och därefter följas. Detta ska kopplas till samtidig tillämpning av asylstopp för att inte bidra till immigration av fel skäl. Vid antaget återvändandebidrag upphör uppehållstillstånd och eventuellt svenskt medborgarskap. Biometrisk ID-registrering av dem som mottagit bidraget görs. Detta för att förhindra missbruk av systemet.

Fråga 4: Vilka partier kan MED tänka sig att samarbeta med för att få igenom sin politik?

MED kan tänka sig att samarbeta med alla demokratiskt valda partier, i syfte att få igenom vår politik. Vi är i grunden en pragmatisk gräsrotsrörelse. Vi vill inte delta i det spel som både höger- och vänsterpartierna, som nu sitter i riksdagen, hänger sig åt, där demokratin blir det stora offret.

Mons Krabbe, MED, redogör detaljerat var partiet står i invandringsfrågan
MonsKrabbe

Medborgerlig Samling siktar på riksdagen men har inte uppmärksammats nästan alls i media, så fler än jag undrar säkert hur MED ser på möjligheten att nå målet. Så därför, bonusfrågan till Mons handlar om precis detta!

Fråga 5: Ni ligger lågt i opinionsmätningar, hur ska ni ta er över 4%-spärren?

Vi har byggt upp en gedigen organisatorisk grund och har skapat ett utförligt och genomtänkt politiskt program. Nu växer vi stadigt, med 1600 medlemmar i slutet av 2017, men väntar på det stora genombrottet. Detta har fördröjts av att SVT/SR i princip vägrar att bevaka oss. Tydligen ser man vår rörelse som ett stort hot mot den rådande politiska ordningen och den vänstervridna vision av samhället som denna upprätthåller. Jag tror att vår tillväxt kommer till en punkt där de statliga medierna inte längre kan ignorera oss, och därifrån kommer vi att växa väldigt snabbt. Det är bara att jobba på, så kommer vi till den brytpunkten. På sociala medier, såsom FB och Twitter, är vi redan stora.

 

En summering av mig: Det är glädjande att MED också visar sig vara ett parti som kan prata med alla och tar avstånd från den mobbarmentalitet som 7 andra partier har stått för gentemot SD. Medborgerlig Samling ser pragmatiskt på situationen i landet och förordar ett asylstopp, vilket Sverige behöver. Även på punkten anhörigvandring är de tydliga, bara den närmaste familjen ska kunna komma till Sverige och endast om de kan försörjas av den/de som redan befinner sig i landet, inga bidrag alltså. MED vill utöka incitament för återvandring, också positivt. Den stora utmaningen för MED blir att klara 4%-spärren till riksdagen.

/MickeK

 

 

 

Moderaternas senaste klavertramp borde få väljare att byta parti

Moderaterna tycks ha tappat förnuftet, det må låta hårt men på annat sätt kan jag inte uttrycka det med tanke på ställningstaganden som framkommit sista dagarna från partiets sida

Jag var en moderatröstare senast 2010, droppen som fick min bägare att rinna över var MP-samarbetet 2011, då fick jag nog och började leta nytt parti – vilket jag hittade snabbt, det blev SD, av den enkla anledningen att de inte tvekade att säga som det var. Trots allt deras företrädare utsattes för stod de pall, rakryggat förde de fram sin politik – och idag kan ingen längre förneka att de hela tiden hade rätt – andra partier tar nu efter deras förslag.

Åter till moderaterna, vad har de nu gjort som får mig att skriva ett inlägg? Ja, jag känner inte igen mitt gamla parti, de har helt tappat fotfästet och tycks sakna vanligt sunt förnuft.

Dels tänker man nu rösta ja till Löfvens censurlag, vilket Samhällsnytt avslöjade igår. Detta har den S-märkte debattören Johan Westerholm kommenterat; om censurlagen varit på plats så kunde shariadomen i Solna tingsrätt aldrig avslöjats.

Veckans andra klavertramp kom från moderaterna i Botkyrka, som för övrigt företräder partilinjen med sin åsikt, man står fast vid sin åsikt om att de som störs av böneutrop kan välja att bo på andra platser. Helt ofattbart! Men så har de uttalat sig på twitter.

Det finns, som synes, anledningar för moderata väljare att ta sig en funderare om M verkligen är rätt parti att rösta på. Det finns alternativ, moderaterna har gjort sitt.

/MickeK

 

Annie Lööf och centerpartiet har känt till Aldebes islamistiska åsikter sen 2006

Annie Lööf påstår att hon inget visste om Herr och Fru Aldebes islamistiska åsikter. Hon sade att ”ni kunde ha berättat” till Magnus Ranstorp på twitter

Centerpartiet ertappades här om dagen med att ha haft minst två islamister i partiet, när den skandalösa domen i Solna tingsrätt exploderade i media. Både Hasan Fransson och Ebtisam Aldebe, centerpartistiska nämndemän, dömde i målet där en man friades från att ha misshandlat sin fru med hänvisning till sharialag.

På Twitter i onsdags poängterade Magnus Ranstorp för Annie Lööf att de faktiskt kunde ha frågat om Aldebe då det varit uppenbart länge att hon hyst islamistiska åsikter

RANSTORP

 

Annie Lööfs chockerande svar var att de kunde berättat! Hon försöker alltså påskina att hon inte hade någon aning om islamisten (-erna) i sitt parti

 

LÖÖF

Att Annie Lööf och centerpartiet skulle ha varit ovetande om Aldebes islamistiska åsikter förefaller otroligt, redan 2006 stod hon på Centerpartiets lista som riksdagskandidat och hennes krav på särlagsstiftning för muslimer var känd redan då

 

Sedan var det en debatt 2009 mellan Jimmie Åkesson och den dåvarande centerledaren Maud Olofsson där Åkesson frågade om man kan kandidera för centerpartiet och förespråka särlagsstiftning för muslimer

 

Så visst har centerpartiet känt till faktum i många år, men nu glider man undan och skyller på att ingen berättade. Det är faktiskt rent patetiskt.

/MickeK

 

 

Paula Bieler svarar på mina frågor: Var står SD i Sveriges ödesfråga – invandringen

Jag frågade Paula Bieler, talesperson i frågorna migration och jämställdhet för SD, var Sverigedemokraterna står i ödesfrågan för Sverige – invandringspolitiken. Nedan kan ni läsa frågorna och svaren.

Här om dagen frågade jag moderaterna var de stod i invandringsfrågan och Johan Forssell, migrationspolitisk talesman för M svarade här.

Frågor och svar med Paula Bieler, SD:

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns? 

Sverigedemokraterna vill bara bevilja asyl i Sverige om vi är grannland till krisområdet som orsakat flykten. I praktiken innebär det att idag och inom överskådlig framtid (eftersom vårt närområde är stabilt) ska ingen beviljas asyl i Sverige.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete? 

Vi vill skärpa reglerna om försörjningskrav vid anhöriginvandring så att varken anknytningsperson eller den som kommer hit ska gå på bidrag. Arbete, egna tillgångar och försäkringar kan användas för att garantera försörjningen. (För övrigt vill vi inte ha kvar konceptet PUT, alla uppehållstillstånd ska vara kopplade till de skäl som legat till grund för deras beviljande. Byts skälen ska detta uppdateras.)

Fråga 3: Hur ställer sig SD till återvandring?

Sverigedemokraterna vill öka satsningar för att de som inte vill vara en del av Sverige lättare och med bättre förutsättningar ska återvandra till sitt hemland. Vår utgångspunkt är att den som anammar Sverige som sitt hemland bör ansöka om svenskt medborgarskap och att andra förr eller senare vill och avser återvända hem. Satsningar som kan bli aktuella är allt från utbyggt ekonomiskt stöd till utbildningar, hjälp med kontaktnät och mer långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. Det innebär dessutom en effektiv form av bistånd och hjälpt till självhjälp för de samhällen som drabbats av kriser och krigshärjningar.

Fråga 4: Vilka partier kan SD tänka sig att samarbeta med för att få igenom sin politik?

Vi anser att samtliga folkvalda partier bör föra samtal och förhandlingar med varandra. Vår utgångspunkt är att söka stöd för och försöka få igenom så mycket som möjligt av vår politik.

Paula Bieler redogör för SD:s ståndpunkt i invandringsfrågan
PaulaB

Eftersom Paula också har hand om jämställdhetsfrågor inom SD så ställde jag en bonusfråga!

Fråga 5: Hur ska ni locka fler kvinnliga väljare?

Vi har sedan ett par år arbetat brett med att tydligare adressera även de problem som drabbar främst kvinnor. Ett tydligt exempel är arbetsvillkoren inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Utöver detta har vi också jobbat för att fler kvinnor ska ta steget att engagera sig och synas öppet utåt, för att bryta ner den missvisande bild som finns om att vårt parti bara skulle vara ett parti för män. På köpet har vi också fått fler perspektiv och argument framhävda, som talar till såväl män som kvinnor men som kanske oftare lyfts av kvinnor. Till dessa hör det humanistiska perspektivet avseende att stoppa människosmuggling, livsfarliga vägar och familjesplittring vilket uteslutande sker till följd av den migrationspolitik andra partier hållit fast vid.

Tack Paula Bieler för utförliga svar.

För att summera svaren, SD vill alltså ha stopp på asylinvandringen, försörjningskrav för anhöriginvandring och ett stort, ökat fokus på återvandring. Noterar också att SD är vuxna nog att kunna samtala med alla partier, precis som det ska fungera i en demokrati.

Min analys är att SD:s förslag är mycket bra och precis vad Sverige behöver – och egentligen behövt länge. Förslagen är både skarpare, tuffare och mer tydliga jämfört med moderaterna.

SD-politik behövs för Sveriges framtid. Tyvärr ligger andra partier, fortfarande, efter SD i utvecklingen och partiet driver helt klart på de andra partierna i frågan – där alla (möjligen med undantag av MP och C)  riksdagspartier tagit efter SD de sista åren.

Kort och gott, det som tidigare avfärdades som rasism och främlingsfientlighet har blivit regeringspolitik. Vi får hoppas att hycklandet får ett slut och att också de andra partierna börjar agera som vuxna människor och pratar med alla – om de nu menar allvar med sina SD-liknande förslag (och här tänker jag kanske främst på moderaterna).

/MickeK

 

 

Ex-imam: Böneutropet ska proklamera islam över en stad

Tomas Samuel, före detta imam, berättar vad ”Adhan”, det islamiska böneutropet står för. Med den kunskapen borde Sverige självklart förbjuda böneutrop.

Sedan tidigare har böneutrop tillåtits i Botkyrka (2013) och i Karlskrona (november 2017). Nu vill muslimerna i Växjö också ha tillstånd att använda böneutrop. Innan beslut tas finns ett antal fakta man bör känna till, det skriver Tomas Samuel, ex-imam, i tidningen Dagen.

Så vad ligger bakom böneutrop? Varför finns det böneutrop och vad står de för? Tomas Samuel går till de islamiska källorna för att ge svar på frågorna.

Några korta fakta om ”Adhan” som är det arabiska ordet för böneutrop:

  • Adhan betyder information, pålysning
  • Böneutrop kom till av i huvudsak två anledningar
    • Påminna muslimer om när det var dags att be
    • Proklamera islam över en stad

Adhan – proklamera islam över en stad

Böneutropet ska proklamera islam över en stad. Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till ”Umdat Al-Ahkam” som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh)

”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer.”

Tomas Samuel, ex-imam, förklarar vad böneutrop står för Foto: Hasse Holmberg
TomasSamuel

Direkt översättning av böneutropet:

Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah. Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud. Kom till bön. Kom till bön. Kom till framgång. Kom till framgång. Allah är störst. Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.

Villkor för böneutropet

Det finns olika villkor för hur böneutropet ska utföras, till exempel ska det utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor tillåts inte att utföra böneutropet eftersom det skulle kunna innebära frestelse för män. Böneutropet ska utföras med hög röst.

Sverige borde förbjuda böneutrop

Med den kunskap som finns för alla att ta till sig så tycker jag att vi borde förbjuda böneutrop i Sverige. Det är inte så att muslimer inte kan praktisera sin religion utan böneutrop. Vi ser nu hur fenomenet sprider sig, från Botkyrka till Karlskrona och Växjö härnäst (om ansökan godkänns).

Detta är bara början, fler moskéer kommer att begära tillstånd för böneutrop. Det blir svårare att säga nej på en ort om andra redan fått tillstånd. I Karlskrona vill muslimerna till en början bara ha böneutrop en gång i veckan, på fredagar, eftersom ”samhället inte är redo för mer”. Läs mellan raderna, när fenomenet normaliserats kommer de att begära tillstånd för fler böneutrop i veckan.

Jag tycker det är dags nu, att Sverige sätter ner foten och förbjuder böneutrop. Ingen ska tvingas att lyssna på trosbekännelser de inte tror på. Inte minst gäller detta människor som flytt till Sverige för att undkomma förtryck och nu upplever samma sak i vårt land.

/MickeK