BRÅ: Utsatthet för sexualbrott och trakasserier ökar

Andelen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Det visar resultaten för utsatthet från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

BRÅ presenterar idag resultaten från NTU (Nationella Trygghets Undersökningen) och det är inga roliga siffror. I NTU har 12.000 personer svarat på frågor om utsatthet för brott och brottsutvecklingen över tid kan studeras utan att vara beroende av att brotten anmälts till polis.

Allt fler människor utsätts för brott:

 • 15,6% av befolkningen i åldern 16-79 år utsattes för under 2016 för ”brott mot enskild person”, dvs; misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier.
 • Föregående år (2015) utsattes 13,3% för ”brott mot enskild person”, så en rejäl ökning har skett sista året
 • Perioden 2005-2014 var utsattheten för dessa brott stabilt (11,3% – 13,1%) men sista två åren syns en ökning
 • Mindre än hälften av brotten i undersökningen polisanmäls. Sexualbrott, trakasserier och hot anmäls i minst utsträckning, medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning.

Innan du läser vidare, notera att två parallella undersökningar görs: NTU Reguljär (telefonintervjuser) och NTU Lokal (post- och webbenkäter)!

Varför mindre än hälften av brotten som undersökts polisanmäls är oklart, min gissning är att brottsutsatta inte förväntar sig någon hjälp från polisen ändå. Och vi vet ju att polisen idag inte hinner med vardagsbrott, jag skrev om det tidigare på bloggen, när polisen gett upp är det kört.

Bland 45-79-åringar känner nästan 30% en stor oro över brottsligheten i samhället 2016:

ORO

Förtroende för rättsväsendet är i en nedåtgående trend just nu och det förvånar väl knappast någon i och med alla rapporter och nyhetsinslag som haglat sista året / åren:

FÖRTROENDE

Särskilt utsatta för misshandel är unga män (7,1%), de är även mest utsatta för personrån (3,0%). När det gäller sexualbrott så är, inte oväntat, unga kvinnor mest utsatta, hela 14% var utsatta 2016. Samma när det gäller trakasserier, även där är unga kvinnor mest utsatta (11,5%). Sexualbrott och trakasserier är också de brott som polisanmäls i minst utsträckning.

Om man tittar utslaget över år så ser man att många brott har ökat stadigt de sista åren:

UTSATTA

Från tabellen framgår tydligt hur t.ex sexualbrott stadigt ökat sen 2011, är det ett sammanträffande att moderaterna, i samarbete med miljöpartiet, signalerade ett Sverige med ”öppna hjärtan” 2011?

För alla brott ser man ett hopp från 2015 till 2016. Oklart om det har att göra med att fördämningarna helt brast under katastrofåret 2015, då 163.000 människor sökte asyl i Sverige.

Reguljära NTU visar att en större andel kvinnor än män utsätts för brott mot enskild person; 2016 utsattes 16,1 procent av kvinnorna jämfört med 15,2 procent av männen.
I tabellen nedan ser vi tydligt hur kurvan pekar uppåt för alla typer av brott mot enskild person:
KURVA
Studierna visar vidare att det är vanligare att en person som blivit utsatt för brott väljer att anmäla hän delsen till polisen om brottet är allvarligt, om det finns möjlighet att fåersättning från försäkringsbolag eller om det är yrkesrelaterat
Intressant är också att BRÅ konstaterar att den så ofta omtalade anmälningsbenägenheten är lägre om gärningspersonen eller den utsatta personen är ung.
POLISANMÄLT
Reguljära NTU visar att 2,4 procent av befolkningen (16–79 år) uppger att de har utsatts för sexualbrott under 2016, vilket motsvarar cirka 181 000 personer. Det är en ökning  jämfört med 2015, då 1,7 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta; därefter har det skett en ökning.
Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Drygt fyra av tio (42 %) uppger att de utsattes för mellan två och nio händelser under 2016, enligt reguljära NTU. Ungefär en tiondel (9 %) utsattes för tio eller fler händelser. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt drygt hälften (51 %) utsatts minst två gånger under 2016.
Både NTU Reguljär och NTU Lokal visar att unga kvinnor är extremt utsattaför sexualbrott. Kvinnor i åldern 16–24 år är enligt NTU Lokal den grupp som är mest utsatt för sexualbrott under 2016 (26,7 %).
REG_LOKAL
Sett till antalet händelser uppgick antalet allvarliga sexualbrott till 190 000 vilket är en tydlig ökning jämfört med 2015, då antalet händelser uppgick till 140 000.

Sexualbrotten har alltså exploderat i antal från 2015 till 2016. Ingenting framkommer om gärningsmännens ursprung men en genomgång av sexualbrottslighet bland män födda i

Sverige och i utlandet, en medborgarundersökning, konstaterades att invandrare är grovt överrepresenterade när det gäller sexualbrott. Undersökningen är baserad på domar mellan åren 2012 – 2017.
I undersökningen, ni kan läsa hela studien här, konstaterades bland annat:
 • Andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat sedan 2013 och sjunkt kraftigt de senaste två åren
 • Afghaner dömda för sexualbrott har proportionellt ökat kraftigt sedan 2015; 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk
 • Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter; svenskar kommer först på fjärde plats i antal dömda individer för det brottet, efter afghaner, irakier och somalier
 • Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier
 • 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan
 • Män med europeisk härkomst begår i högst utsträckning andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Fler än tre fjärdedelar av afrikaner dömda för sexuellt ofredande har tafsat

Vad gäller NTU är det viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare brott, som blottning, till mycket allvarliga brott, som våldtäkt.

Mer om NTU kan ni läsa på BRÅ:s hemsida.

Hela NTU 2017 kan ni läsa eller ladda ner här.

/MickeK

414 dödfödda barn i Sverige ifjol – sjukvården saknar resurser

Under förra året föddes 414 dödfödda barn i Sverige – trots stora medicinska framsteg så har antalet inte minskat på 20 år. Orsaken är resursbrist, vi satsar helt enkelt för lite skattemedel på sjukvården.

Många länder i Europa har lägre dödstal per 1000 födslar, våra nordiska grannländer, Tyskland och Portugal är några exempel.

Orsaken till dödfödda barn är ofta infektioner och många barn skulle kunna räddas om det fanns resurser inom sjukvården.

Se klippet från SVT Rapport 12/11 – 19:30 sändningen:

 

Detta sker alltså i den ”humanitära stormakten” – som regeras av en ”feministisk regering”. Jag ser varken något humanitärt eller feministiskt i dessa siffror. Det är en skam för Sverige att så många kvinnor och familjer tvingas uppleva dödfödda barn – trots ett av världens högsta skattetryck.

Men så här ser det ut allt mer inom välfärden i vårt land, det finns inga resurser, inga pengar. Politikerna lägger allt och lite till på invandring. Ekonomiska migranter prioriteras framför svenska skattebetalare.

/MickeK

Drygt 84% av undersökta asylsökande har ljugit om sin ålder

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars och presenterar nu statistik till och med 31 oktober.

Migrationsverket har från mitten av mars till 31 oktober beställt medicinsk åldersbedöming av 10.009 personer. Rättsmedicinalverket har skickat utlåtanden om ålder på 7858 personer till migrationsverket.

Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, avser 311 asylsökande av kvinnligt kön och 7 547 asylsökande av manligt kön. En kraftig överrepresentation av män.

Det abnorma antalet unga män som kommit till Sverige är ett problem för landet, det skrev bland annat Göteborgsposten om redan i januari 2016.

Skälen till att överskottet av män är ett problem är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor – någonting som allt för många kvinnor och tjejer har fått erfara. En medborgarundersökning visar också på en överrepresentation av av utlänningar när det kommer till sexbrott, speciellt då grova sexbrott.

Överskottet av invandrade män är alltså ett stort problem kan vi konstatera. Tillbaka till RMV:s medicinska undersökningar då:

 • Rättsmedicinalverket bedömer att i 6 628 ärenden talar utförd undersökning för att den undersökta är 18 år eller äldre (183 asylsökande av kvinnligt kön och 6 445 av manligt kön).
 • Rättsmedicinalverket bedömer att i 112 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad)
 • Rättsmedicinalverket bedömer att i 1 077 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är under 18 år (14 asylsökande av kvinnligt kön och 1 063 asylsökande av manligt kön).
 • I 41 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra eftersom visdomständer saknats och det inte varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden (siffrorna kan inte visas fördelade på kön eftersom antalet asylsökande av kvinnligt kön är för litet).

Så av 6628 ärenden av totalt 7857 talar allt för den undersökte har ljugit om sin ålder vid ankomst till Sverige – det motsvarar ca 84,3 procent av alla undersökta och nästan alla är män.

Mer information hittar ni på RMV:s hemsida, där man också redogör för metoderna vid medicinsk åldersbedöming.

/MickeK

 

”Våldtäktsmän stod i spetsen för den moralkamp de deltog i”

Inser dumma människor sin egen dumhet? Inser inskränkta människor sin egen inskränkthet? Tyvärr läser de inte detta. De läser Aftonbladet, Expressen och DN.

Detta skriver Stefan Torsell på sin Facebooksida – efter att tidningen Arbetaren lade ut namnen på Aftonbladets medarbetare som sexuellt ofredat/våldtagit kvinnor: Fredrik Virtanen, Ehsan Fadakar och Oisín Cantwell (även Soran Ismail namngavs). Jag skrev om detta här.

Fortfarande gör mainstream media vad de kan för att mörka dessa historier. Ingenstans kan man läsa om vidrigheterna som dessa ”män” utsatt kvinnor för.

Torsell skriver vidare:

I tidningen Arbetaren, en syndikalistisk tidning jag en gång prenumererade på när det var Sveriges främsta kulturtidning, har nu nämnt de namn på Aftonbladet som bör åka dit. Det är journalister som samtidigt som de förde den antirasistiska och feministiska kampen ägnade sig åt våldtäkter, övergrepp och förtryck.

De hade en ton mot hederliga människor som var nedlåtande och oförskämd.
Deras stil verkade sadistisk.

Jag skrev ofta om en av dem Oisin Cantwell och nämnde Fredrik Virtanen som dåliga exempel. Jag har också läst Ehsan Fadakar. De skrev förföljelsekrönikor i Aftonbladet om påhittad rasism.

Oisin skrev falska artiklar för att hugga mot SD. Mer än en gång analyserade jag hans falska texter.

Dessa personer, som nu har skiljts från sina befattningar på Aftonbladet, har fått styra debatten under många år. Politikerna lyssnade på dem. Stefan Löfven poserade glatt med Virtanen. Deras redaktionskollegor visste vad de sysslade med. Ändå ställde hela chefsskapet på AB upp för dem och lät dem fortsätta med sina förföljelser av människor under mottot antirasism.

Dessa män hade en plattform få förunnat, allt de skrev tog många som sanning, även i regeringskansliet, ja till och med statsministern (vem minns inte när Löfven nämnde riksstollen Arnstad som ”historiker”…).

Det är en lättnad att de nu ”åkt dit”, att de bränt sina broar. Tyvärr sprider andra deras sanningar om SD och etablissemanget gör allt vad de kan för att hålla locket på.

Hela inlägget från Stefan Torsell kan ni läsa på hans FB-sida.

/MickeK

18.000 i månaden skattefritt till nyanlända

Jag satte morgonkaffet i vrångstrupen! När det kommer till invandring och ”nyanlända” har skattekistan ingen botten, för att få ut nyanlända i jobb ska de få 18.000 kronor, skattefritt, i ersättning.

Ersättningen ska bestå av en lönedel och ett bidrag från staten som betalas direkt till individen. Detaljerna är inte klara men enligt uppgifter till Ekot ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner i Sverige som i många branscher ligger mellan 16 000 och 18 000 kronor i månaden. Både arbetsgivaren och den anställde ska vara skattebefriade.

Asylförespråkarna har länge hävdat att massinvandringen de senaste åren inte leder till lönedumpning. Men var och en förstår att om du som arbetsgivare behöver anställa någon, för låt säga ett enkelt jobb, så är kostnaden en faktor. Här ska alltså arbetsgivaren vara skattebefriad, precis som den anställde. Vilken svensk arbetstagare kan konkurrera med det?

Ekot skriver:Arbetsgivarsidan står bakom principöverenskommelsen och bland facken bollas frågan nu tillbaka till de enskilda förbunden för förankring.” Ja, fan tro’t! Klart arbetsgivarsidan står bakom detta! Billig och skattebefriad arbetskraft betyder mer i fickan för arbetsgivaren så klart!

Jag klandrar inte arbetsgivarna, alla är närmast sig själva, så är det och har alltid varit. Jag klandrar de otroligt naiva och korkade politiker, från sju partier, som satt landet i ett läge där skattebetalarna tvingas till att avstå från det de har rätt till, till förmån för ekonomiska migranter och lycksökare. Jag klandrar också media som var med och drev på den här utvecklingen – som skadar Sverige för lång tid framåt.

Många politiker och journalister har vaknat och svängt, men nu är det för sent. Nu har vi problemen på halsen och det hjälper inte hur många pudlar de gör, hur många artiklar de skriver – nu sitter vi med Svarte Petter på hand och det kortet kommer vi att få lämna över till våra barn och barnbarn.

Så grattis, grattis som fan alla ni som inte ville bygga murar, som proklamerade hur goda ni var, som skrek hur onda vi andra var som såg detta komma för flera år sedan.

Glöm inte heller, det vi ser nu är bara början! Fortfarande kommer många till Sverige – Migrationsverkets planeringsantagande för 2018 är 24 000 asylsökande, lägg till detta anhöriginvandring och alla som redan befinner sig i landet vars ansökan ska avgöras och där större delen kommer att få uppehållstillstånd, enlig rådande statistik – vilket jag tidigare skrivit om här.

Det är bara att bita ihop nu, acceptera högre skatter och skattetryck och inse att för detta får vi inte bättre, utan sämre välfärd – pengarna måste in för att ta hand om asylkaoset som politikerna ställt till med – och faktiskt, som de flesta röstat fram!

Redigerat 2017-11-12, kl. 13:15:

Enligt tidningen Arbetet ska ersättningen från arbetsgivaren vara 8000 kronor – och ingen skatt ska läggas på det för arbetsgivaren – resten av ersättningen ska staten (läs: skattebetalarna) skjuta till.

De anställda ska få en disponibel inkomst, det vill säga lön efter skatt, som motsvarar den disponibla inkomsten för en anställd med en normal avtalsenlig lägstalön på den svenska arbetsmarknaden.

Vad det innebär är ännu inte fastslaget, men Veli-Pekka Säikkälä säger att han tror att den genomsnittliga lägsta lönen ligger runt 19 500 kronor före skatt.

Så nettosumman för den nyanlända / arbetstagaren, om jag förstår det rätt, kommer att motsvara nettolönen för motsvarande arbete.

Ett räkneexempel; om lönen är 20.000 brutto, den anställda, född 1980, bor i Göteborg och ska då ha en disponibel inkomst på 15.690 kronor (källa: ekonomifakta)

15.690 – 8000 = 7.690 kronor som belastas skattebetalarna.

/MickeK

 

20 män inblandade i gruppvåldtäkt – polisen hinner inte med

Tre män åtalas för våldtäkt och två för medhjälp, ytterligare 15 män kan ha varit inblandade i gruppvåldtäkten mot en 30-årig kvinna i Fittja, Stockholm, i förra året.

Trots att polisen identifierade flera misstänkta gärningsmän redan förra året dröjde det ända till juni i år innan de första kunde gripas. Orsaken var resursbrist. Detta rapporterar tidningen Metro. Att inte detta är förstsidesstoff i riksmedia visar hur avtrubbade folk är i Sverige idag.

Samtidigt skriver bland andra Expressen att 50 outredda våldtäktsfall ligger på hög – bara i södra Stockholm, outredda på grund av resursbrist – i samtliga fall finns utpekade gärningsmän.

Anledningen är resursbrist hos polisen rapporterar alltså media. Om vi talar klarspråk så kan vi konstatera att detta är ännu ett resultat av många års oansvariga massinvandring. Polisen har fullt upp med skottlossningar och mord, där gärningsmännen uteslutande är invandrare, eller födda i Sverige, uppvuxna i invandrargetton där andra lagar och regler gäller än de som står i lagboken.

Allt färre våldtäkter leder fram till åtal och fällande dom. Under 2014 ledde 20 procent av våldtäktsanmälningarna fram till åtal, 2015 var siffran nere i 14 procent.

Under 2016 hade siffran sjunkit på nytt – till 11 procent

ÅTAL

Enligt polisen läggs 13 våldtäktsärenden ner per dag, skrev SvD i juni i år. Hur många fler kvinnor och familjer ska offras innan inkompetenta politiker vaknar?

/MickeK

Trodde du folkutbytet var en rasistisk myt? Du hade fel.

Folkutbyte. Ett hemskt ord, ofta avfärdat som en rasistisk myt. Men tittar man på siffrorna så är det ju ett faktum, svensk- och nordiskfödda förväntas minska med över 5% under perioden 2017-2025.

Det är bara att gå till källorna och hämta in fakta, exempelvis SCB och Sverige Kommuner & Landsting (SKL) prognosticerar att befolkningen i åldern 15-74 år som är födda i Sverige eller i övriga Norden minskar med 100.000 personer mellan 2017 och 2025 och deras andel av av totalbefolkningen i åldern 15-74 år minskar med drygt 5 procentenheter. Trots denna minskning ökar totalbefolkningen i åldersgruppen med ca 360.000 personer – till största delen genom flyktinginvandring.

FOLKUTBYTET

Vi ser alltså att idag, 2017, har 81,3% av gruppen 15-74-åringar nordiskt ursprung. 2025 förväntas den andelen ligga på 76,2%, en minskning med 5,1 procentenheter – och detta bara över en period på 8 år. Folkutbytet sker, här och nu – och det går snabbt.

Ungefär 80 procent av folkökningen under 2016 berodde på att fler personer invandrade än utvandrade. Resten berodde på att det föds fler än det dör. Under 2016 utvandrade 45.878 personer, de flesta var svenskfödda. De flesta flyttade till Danmark men även Norge, Storbritannien och USA var populära länder att utvandra till under 2016.

De vanligaste födelseländerna bland de utvandrade 2016 efter kön

LÄNDER

De vanligaste länderna att utvandra till 2016

VANLIGA

 

I slutet av 2016 bodde nästan 1,7 miljoner personer i Sverige som är födda utomlands. Den siffran kommer alltså att öka dramatiskt under den närmsta 8-års perioden. Att ett folkutbyte de facto sker är ingen myt, det är ett faktum som inte kan bestridas.

Hur detta folkutbyte påverkar kommunerna, där närande personer ersätts av tärande, har jag tidigare skrivit om här.

/MickeK

 

Källor:
SKL:s ekonomirapport oktober 2017
SCB: Från massutvandring till rekordinvandring
SCB: Svenskfödda flest bland utvandrarna 2016