Idag svarar Mons Krabbe, talesman för utrikespolitik och för integrationspolitik i MED, var Medborgerlig Samling står i Sveriges ödesfråga – invandringspolitiken

Jag har tidigare frågat Johan Forssell (m) och Paula Bieler (sd) hur deras respektive partier ser på ödesfrågan.

Frågor och svar med Mons Krabbe, MED:

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns? 

Medborgerlig Samling har sedan mer än ett år tillbaka förordat ett kvotsystem, innebärande att Sverige får sätta ett tak för hur många asylansökningar som kan behandlas under en viss period. Kvoten ska fastställas efter en avvägning mellan flera olika faktorer. I vårt program slår vi fast att Sverige under den närmsta framtiden i princip måste införa ett asylstopp och styra om politiken till andra hjälpinsatser. Siffran 5000 personer/år som ett tak för asylmottagning och familjeåterförening har vi fört fram tidigare. De kommande 10 åren kan denna siffra dock hamna ännu lägre.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete? 

Anhöriginvandring ska endast vara möjlig för maka/make och barn, inte för vidare släkt och endast till konventionsflykting som fått permanent uppehållstillstånd. Vid anhöriginvandring ska strikt krav på egen försörjning (ej bidragsrelaterad) hos den härvarande ställas.

Fråga 3: Hur ställer sig MED till återvandring? 

Då kostnader för asylinvandrade som inte försörjer sig själva samt sociala kostnader av utebliven anpassning till det svenska samhället är mycket höga ska bidragsnivån för återvändande höjas. Återvändandebidraget ska vara en engångsinsats, som enbart erbjuds under en viss tidsperiod till personer som ankom före ett visst datum. Det ska utgöra en större satsning vid detta tillfälle, för att sedan aldrig mer återkomma, något som klart måste kommuniceras internationellt och därefter följas. Detta ska kopplas till samtidig tillämpning av asylstopp för att inte bidra till immigration av fel skäl. Vid antaget återvändandebidrag upphör uppehållstillstånd och eventuellt svenskt medborgarskap. Biometrisk ID-registrering av dem som mottagit bidraget görs. Detta för att förhindra missbruk av systemet.

Fråga 4: Vilka partier kan MED tänka sig att samarbeta med för att få igenom sin politik?

MED kan tänka sig att samarbeta med alla demokratiskt valda partier, i syfte att få igenom vår politik. Vi är i grunden en pragmatisk gräsrotsrörelse. Vi vill inte delta i det spel som både höger- och vänsterpartierna, som nu sitter i riksdagen, hänger sig åt, där demokratin blir det stora offret.

Mons Krabbe, MED, redogör detaljerat var partiet står i invandringsfrågan
MonsKrabbe

Medborgerlig Samling siktar på riksdagen men har inte uppmärksammats nästan alls i media, så fler än jag undrar säkert hur MED ser på möjligheten att nå målet. Så därför, bonusfrågan till Mons handlar om precis detta!

Fråga 5: Ni ligger lågt i opinionsmätningar, hur ska ni ta er över 4%-spärren?

Vi har byggt upp en gedigen organisatorisk grund och har skapat ett utförligt och genomtänkt politiskt program. Nu växer vi stadigt, med 1600 medlemmar i slutet av 2017, men väntar på det stora genombrottet. Detta har fördröjts av att SVT/SR i princip vägrar att bevaka oss. Tydligen ser man vår rörelse som ett stort hot mot den rådande politiska ordningen och den vänstervridna vision av samhället som denna upprätthåller. Jag tror att vår tillväxt kommer till en punkt där de statliga medierna inte längre kan ignorera oss, och därifrån kommer vi att växa väldigt snabbt. Det är bara att jobba på, så kommer vi till den brytpunkten. På sociala medier, såsom FB och Twitter, är vi redan stora.

 

En summering av mig: Det är glädjande att MED också visar sig vara ett parti som kan prata med alla och tar avstånd från den mobbarmentalitet som 7 andra partier har stått för gentemot SD. Medborgerlig Samling ser pragmatiskt på situationen i landet och förordar ett asylstopp, vilket Sverige behöver. Även på punkten anhörigvandring är de tydliga, bara den närmaste familjen ska kunna komma till Sverige och endast om de kan försörjas av den/de som redan befinner sig i landet, inga bidrag alltså. MED vill utöka incitament för återvandring, också positivt. Den stora utmaningen för MED blir att klara 4%-spärren till riksdagen.

/MickeK