Jag frågade Paula Bieler, talesperson i frågorna migration och jämställdhet för SD, var Sverigedemokraterna står i ödesfrågan för Sverige – invandringspolitiken. Nedan kan ni läsa frågorna och svaren.

Här om dagen frågade jag moderaterna var de stod i invandringsfrågan och Johan Forssell, migrationspolitisk talesman för M svarade här.

Frågor och svar med Paula Bieler, SD:

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns? 

Sverigedemokraterna vill bara bevilja asyl i Sverige om vi är grannland till krisområdet som orsakat flykten. I praktiken innebär det att idag och inom överskådlig framtid (eftersom vårt närområde är stabilt) ska ingen beviljas asyl i Sverige.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete? 

Vi vill skärpa reglerna om försörjningskrav vid anhöriginvandring så att varken anknytningsperson eller den som kommer hit ska gå på bidrag. Arbete, egna tillgångar och försäkringar kan användas för att garantera försörjningen. (För övrigt vill vi inte ha kvar konceptet PUT, alla uppehållstillstånd ska vara kopplade till de skäl som legat till grund för deras beviljande. Byts skälen ska detta uppdateras.)

Fråga 3: Hur ställer sig SD till återvandring?

Sverigedemokraterna vill öka satsningar för att de som inte vill vara en del av Sverige lättare och med bättre förutsättningar ska återvandra till sitt hemland. Vår utgångspunkt är att den som anammar Sverige som sitt hemland bör ansöka om svenskt medborgarskap och att andra förr eller senare vill och avser återvända hem. Satsningar som kan bli aktuella är allt från utbyggt ekonomiskt stöd till utbildningar, hjälp med kontaktnät och mer långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. Det innebär dessutom en effektiv form av bistånd och hjälpt till självhjälp för de samhällen som drabbats av kriser och krigshärjningar.

Fråga 4: Vilka partier kan SD tänka sig att samarbeta med för att få igenom sin politik?

Vi anser att samtliga folkvalda partier bör föra samtal och förhandlingar med varandra. Vår utgångspunkt är att söka stöd för och försöka få igenom så mycket som möjligt av vår politik.

Paula Bieler redogör för SD:s ståndpunkt i invandringsfrågan
PaulaB

Eftersom Paula också har hand om jämställdhetsfrågor inom SD så ställde jag en bonusfråga!

Fråga 5: Hur ska ni locka fler kvinnliga väljare?

Vi har sedan ett par år arbetat brett med att tydligare adressera även de problem som drabbar främst kvinnor. Ett tydligt exempel är arbetsvillkoren inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Utöver detta har vi också jobbat för att fler kvinnor ska ta steget att engagera sig och synas öppet utåt, för att bryta ner den missvisande bild som finns om att vårt parti bara skulle vara ett parti för män. På köpet har vi också fått fler perspektiv och argument framhävda, som talar till såväl män som kvinnor men som kanske oftare lyfts av kvinnor. Till dessa hör det humanistiska perspektivet avseende att stoppa människosmuggling, livsfarliga vägar och familjesplittring vilket uteslutande sker till följd av den migrationspolitik andra partier hållit fast vid.

Tack Paula Bieler för utförliga svar.

För att summera svaren, SD vill alltså ha stopp på asylinvandringen, försörjningskrav för anhöriginvandring och ett stort, ökat fokus på återvandring. Noterar också att SD är vuxna nog att kunna samtala med alla partier, precis som det ska fungera i en demokrati.

Min analys är att SD:s förslag är mycket bra och precis vad Sverige behöver – och egentligen behövt länge. Förslagen är både skarpare, tuffare och mer tydliga jämfört med moderaterna.

SD-politik behövs för Sveriges framtid. Tyvärr ligger andra partier, fortfarande, efter SD i utvecklingen och partiet driver helt klart på de andra partierna i frågan – där alla (möjligen med undantag av MP och C)  riksdagspartier tagit efter SD de sista åren.

Kort och gott, det som tidigare avfärdades som rasism och främlingsfientlighet har blivit regeringspolitik. Vi får hoppas att hycklandet får ett slut och att också de andra partierna börjar agera som vuxna människor och pratar med alla – om de nu menar allvar med sina SD-liknande förslag (och här tänker jag kanske främst på moderaterna).

/MickeK