Mads Fuglede, Venstre i Danmark, kommenterade i kvällens Aktuellt hur Danmark ser på asyl- och integrationsproblem och vad man tänker göra åt det.

Mads Fuglede sade det rakt ut: Målsättningen är att Danmark inte ska sluta som Sverige

 
Danska politiker är överens, man vill inte sluta som Sverige, landet ska inte, som Sverige, bli mer som Mellanöstern, det ska förbli danskt.

Till skillnad mot svenska politiker tycks de danska gjort en konsekvensanalys av utomeuropeisk, icke västlig invandring. Det är klokt och man önskar att Sverige hade gjort detsamma.

/MickeK