Under november fick totalt 13.247 personer uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt sökte 2099 personer asyl i Sverige under november månad.

Sveriges gränser står fortfarande öppen och den stora asylinvandringen fortsätter. Av totalt 13.247 beviljade upphållstillstånd under november månad var 3.662 asyl och 5.223 anknytningar. Familj är, enligt migrationsverket, ett vanligt skäl att flytta till Sverige. Känt är ju att så kallade ”ankarbarn” först tagit sig till Sverige för att sedan få hit hela familjen.

Migrationsverkets statistik för november:
ASYL

Hittills under 2017 har 23.816 personer sökt asyl i Sverige:

ASYL_VECKA

Beviljade uppehållstillstånd, hittills under 2017:

 • Asyl (kvotflyktingar): 4.433
 • Anknytning
  • Anhöriga flykting/asyl: 17.100
  • Barn födda i Sverige till föräldrar med PUT: 8.967
 • Asyl
  • Konventionsflykting: 13.683
  • Skyddsbehövande: 12.656
  • Särskilt, synnerligen ömmande omständigheter: 1.011
  • Verkställighetshinder: 469
  • Tillfälliga / Tidsbegränsade: 514

I runda tal har alltså runt 59.000 personer beviljats uppehållstillstånd hittills under 2017 (på något sätt relaterat till asyl/flykting-invandring). Per månad, i snitt, är det drygt 5.300 personer som fått UT (medräknat födda till de med PUT).

De största grupperna är utomeuropeiska, icke västliga, kulturer som kommer

ASYL_3V

Frågan kvarstår till ansvariga politiker, redan idag finns det inga bostäder, var ska alla bo som tillåts komma till Sverige? Hur ska de försörja sig? Vilka är de ”enkla jobb” ni politiker pratar om som alla ska jobba med?

Att inte gränsen stängs är ofattbart. Asylkaoset förvärras för varje vecka och välfärden tar mer och mer stryk. Eftersom politiker inte vaknar så får vi hoppas på att folket börjar inse vad som händer i Sverige – och att de röstar rätt i valet 2018 – för så här kan det inte fortsätta, Sverige förvandlas till oigenkännlighet.

/MickeK

 

Källor:

Migrationsverket.se
Migrationsverket, statistik
Migrationsverket, beviljade UT