För en månad sedan flaggade finansministern för höjd pensionsålder, vi blir äldre och har en stor och kostsam bidragsinvandring – myten om ”pensionsräddarna” skjuts därmed i sank.

Expressen skriver: En utredning har tidigare kommit fram till att den statliga pensionen, tidigaste åldern man kan gå i pension, ska höjas från 61 till 63 samtidigt som LAS, arbetsgivarens möjlighet att säga upp dig, ska flyttas från 67 till 69.

Pensionsgruppen, som består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna rapporteras snart komma med besked, förmodligen i slutet på november.

Det svenska folket har tidigare matats med fake-news-artiklar från mainstream media (MSM) om det förträffliga med öppna gränser och okontrollerad invandring – det var absolut nödvändigt för att rädda vår välfärd och våra pensioner hette det.

Några exempel på fake-news som MSM har spridit genom åren:


Fortfarande har en stor del av folket inte förstått hur illa landet ligger, skatterna höjs men:

  • Välfärden blir allt sämre
    • polisen
    • sjukvården
    • skolan
  • Segregeringen ökar
  • Våld och kriminalitet ökar

Det är svårt att föreställa sig vad som krävs för att det sovande folket (jag ger dig rätt på den punkten Reinfeldt!) ska vakna. Samma politiker som försatt landet i nuvarande asylkaos ska nu ”rädda välfärden” precis som de tidigare skulle rädda våra pensioner. Att döma av opinionsundersökningarna så går folk på snacket en gång till…

/MickeK