Under förra året föddes 414 dödfödda barn i Sverige – trots stora medicinska framsteg så har antalet inte minskat på 20 år. Orsaken är resursbrist, vi satsar helt enkelt för lite skattemedel på sjukvården.

Många länder i Europa har lägre dödstal per 1000 födslar, våra nordiska grannländer, Tyskland och Portugal är några exempel.

Orsaken till dödfödda barn är ofta infektioner och många barn skulle kunna räddas om det fanns resurser inom sjukvården.

Se klippet från SVT Rapport 12/11 – 19:30 sändningen:

 

Detta sker alltså i den ”humanitära stormakten” – som regeras av en ”feministisk regering”. Jag ser varken något humanitärt eller feministiskt i dessa siffror. Det är en skam för Sverige att så många kvinnor och familjer tvingas uppleva dödfödda barn – trots ett av världens högsta skattetryck.

Men så här ser det ut allt mer inom välfärden i vårt land, det finns inga resurser, inga pengar. Politikerna lägger allt och lite till på invandring. Ekonomiska migranter prioriteras framför svenska skattebetalare.

/MickeK