Folkutbyte. Ett hemskt ord, ofta avfärdat som en rasistisk myt. Men tittar man på siffrorna så är det ju ett faktum, svensk- och nordiskfödda förväntas minska med över 5% under perioden 2017-2025.

Det är bara att gå till källorna och hämta in fakta, exempelvis SCB och Sverige Kommuner & Landsting (SKL) prognosticerar att befolkningen i åldern 15-74 år som är födda i Sverige eller i övriga Norden minskar med 100.000 personer mellan 2017 och 2025 och deras andel av av totalbefolkningen i åldern 15-74 år minskar med drygt 5 procentenheter. Trots denna minskning ökar totalbefolkningen i åldersgruppen med ca 360.000 personer – till största delen genom flyktinginvandring.

FOLKUTBYTET

Vi ser alltså att idag, 2017, har 81,3% av gruppen 15-74-åringar nordiskt ursprung. 2025 förväntas den andelen ligga på 76,2%, en minskning med 5,1 procentenheter – och detta bara över en period på 8 år. Folkutbytet sker, här och nu – och det går snabbt.

Ungefär 80 procent av folkökningen under 2016 berodde på att fler personer invandrade än utvandrade. Resten berodde på att det föds fler än det dör. Under 2016 utvandrade 45.878 personer, de flesta var svenskfödda. De flesta flyttade till Danmark men även Norge, Storbritannien och USA var populära länder att utvandra till under 2016.

De vanligaste födelseländerna bland de utvandrade 2016 efter kön

LÄNDER

De vanligaste länderna att utvandra till 2016

VANLIGA

 

I slutet av 2016 bodde nästan 1,7 miljoner personer i Sverige som är födda utomlands. Den siffran kommer alltså att öka dramatiskt under den närmsta 8-års perioden. Att ett folkutbyte de facto sker är ingen myt, det är ett faktum som inte kan bestridas.

Hur detta folkutbyte påverkar kommunerna, där närande personer ersätts av tärande, har jag tidigare skrivit om här.

/MickeK

 

Källor:
SKL:s ekonomirapport oktober 2017
SCB: Från massutvandring till rekordinvandring
SCB: Svenskfödda flest bland utvandrarna 2016